<i£ aU- /ÏU,3 ffa. Mj BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en me t - lui slot-n wordt "tol ,-je^eropzc.-et xuiut.i "u-^n dc oo- ^uklo .kken Lij begr fenisson in bun -en te stellen v..n ie (jij n een 5 v c - b t x. te o 0 e s g exi o o d iv. ux in^ neciiten .n de door ii ar voorgestexde 0 tri event.w icla s 1 iO j- I '8,-- 6 voor ia I .1 sec anvra^ roken zvtaar Xe bi. der Bou.j ix duu'b i aan de d in sec< af st erzije de lei' Toren i ijven van liet besluit ld. 17 ...pril 1984, le ...fa. uo.2ö. e 00uver&unnin,, wordt eveneens verleend onder de voor aarde te bouwen volgens ingezonden nieuwe situatie. au 'm M1 nJj we 1s- stin,. e S a 1 - p 2 i j^es g - eexx en- bij in k ixx TaL iaj ilno 2bÓ S ie vergaderin zich. met de wijziging vereeni^en. J -'Onx oir ne '<j vours ^si v o or xiu uex besloten xordt aen raad v or te ete Llsn voorloi voorgestelde ruiling v n ^rond met H.i.uteitner ...n te o an5 "o75en strook in g 1 0rc i 1... /O .c.g Ge^—n orooit in blauw groot plu. 75 uan^eduid in tuatie-teoJcening benoorenae bij net rappor x v n ni'iu n rt....| i v1 -L u. 21 v», u - J «lT ~L '«J j.vi» - e» j 8 il J Xw Glu -1. L 11X o- ux Lj8;3XOüS21 O2?O. u -n.321 DOllv. GO; IrLtcxi ooi 4i j 3 x j~ _^x s c xxo i t. iii St Q»Xk iil C S 6öïl -LI- b/2 3c Vfl. D c SlU u p ii e t X P lei t" X Ou .xx 1- 31 e xx u - i' y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 270