num- i Afzender of voorstelier mer Korte innou 524 2 2? go .o -oeer TecnnxsCii .v .btcnaa a'cïic .re erk-n niczxnni^e, Ain'ij t e n a ar bel st i» dteeling t-r secrein.i-ie Buitendienst der i illem Arntaz- ma net oezv. .ar tegen" de opmeting van verkochte ui den .1.. >,r Gterweg geit P-rce.1 1.110.3049 en verzoent dezen grond te doen nameten. Gevraagd ,;ordt vo 0 r g sexi£e nuur taald moet worden voor dezen grond 0. zendt -en kostenop0 -x' beureilende &e nitieve veroetering x_orkpad. x)e Coxmiag Openbare kerken adviseert deze. angel: ^enheid onder oogeQ "te zien bij de bt deling der oógrootiiig 193 v .ge,1? vergoe«inö voor vraagt te gegeven ontsl erkverscüuflinto. en scnorsirx ren on_ bij C. deelt mede dot d.or de hoyal Insuranc- Co...p^riy Limited ai,t is voln. n an h schrijven van ge ma rt tr «ff end e b e1 xlia; 1934 nr.33?? e. veplee_,x;ost-n enz v.'.n ej.H.üruber m verzoekt --n be slissing voor de te ne. ïen elen teclinischen dienst, dat ian C .-elt vc lxet ^ebruik vin de vials der gemeente slechts in rekening moeten worden ge- br. ent de kosten van olie, benzine en arbeidsloon en juist. ich lit niet geheel biedt ter goedkeuring aan het ontvn-r der ia J. .Lebbink, 'ionen .e van mc:: tenburgstr..at 22, te Voorburg te verle nen verdunning tot de oprichting van m bannerij ..iet heeteluchtoven, op her pe. ceel, sectie .4glu, gelegen .an de Ju lianus traat verzoekt garantieverklaring xiosten ver pleging e j .Hussel' 1 x te -...ven en deelt ...u-.x n u c .a _x'«u GOi— ichGxiouueh xer JcLroeder v.n aer holiivereeni0ing ge ei- eivtru-kosten zijn verbonden. 0 2^ 220 jLi.V..*1.1xC -XX x XI i. o 1 0 0 o ix-xO UC11x1^ Gp...xb: re ei'ken. S GX CiloXj i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 271