vJn /htjifj 1^ Jj- BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen „floten wordt de te berichten dat er dij üurbt- teester en *etiiou.dsrs ^een "be2 sr b.,sbaut te^cn -iet doen opme Gen v n net perceel sectie its hij de ^-os^en v ,n de2e opme giik oeo üLLg en de op uin& -soniea b in t eg en - jgi ij_>hid - n xi - - x t e o n .ïger van net i e0 es guur 4f "S1H 3 i 0 Gen w0xd <j ne g v0ox s ceX "bs n het -rkpn.d bij de begrooting voor en veroe Gerxn,_ "oe q exun■--©"* -j X O t O ii ür O. t Udr e S Sail G te OcriCxi Gen d< o ij, O en Livie^ig jij 11 om op ne o verzoek in go axi. ssloten viordt de verplegm0sx-oa Gen van 0 r r e x111 ps v xu de uc.ine e n g e o ne1x1en J f /~X~ A-a-xT Ler gemeente alleen in rekening "te orengens olie» loen~ i y xne en arbeidsloon als zijnue een oijzon. .e ontmero-verdunning wordt goedgekeurd V Mf. -esloten wordt de gevraagde garantieverfclaring voor oe-j J Sfr. /6si te geven. V> as j el~^Cf /H-: j/y ii» til*: sht JJSf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 272