r*7 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud H «V.PhoemxrtBrou'- vserij Amersfoort. verzoen v.eriengmg vs n ren ter.aijn ,.J.- aurende reine de gemeente 'oijdr 'agt ia ae wachtgeldregeling ;edeelteli, 5 ac xiC.x Ai&btena r OpcHDivfe .ermen. verzoeken veroetering van den Amgweg, alsmede aanbrenging v. .n een lichtpunt ter plaatse. Je Technisch Ambten ar belast ..xt de leiding vui den Dienst Openbare irxt.i bren0t hieromtrent rapport uit bij schrijven al April ,j.l. uo.017. oericht, dat v.u.Berg bereid is ona.... zekere voorvs .arden een strook van net aan den Cssendamvseg gelegen perce_l D. .i0.191c af te só an. VvQIC ill O O 2 6II YOQ] tj V iiÜ W vC OO w 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 273