3- - ói J n 18-iit L lteli, mg^e^ htpunt .ct de "bij Jl7. x s ond dn iie'c ce -1 D BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt oot verlenging van aen termijn gedurende j [6 - ente bijdz in ae ,»ac-.i.Gtic.ldra1_>eling B;ur gedeeltelijk rerkla den der ü.V.ïnoeni* te A ters- f ortT B tegenwoordigheid van den technisch ambtenaar bij e ro.en 0 rd t omsloten -en Rin^ 0 op een rii^e wij ze i.i beteren toest .nd t~ brengen, ~n de kos» 11 ,-ur an verbonden te be strijden uit ien posr, onder- oud wegen dienst icn asloten wordt aen R: id voor te stellen, re ron .,xier0 in schenking te .mv: ara mi onder de v<. an in het rapport van Openbare ler^en v ,n L4 1 n 0 o g k -ir me lu bVft 1^ tJ\J jil 'V 'V' Vilt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 274