NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 Mei193 4. Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Deketh» Burgemeester H. van Klooster en K. Lodeesen, Wethouders. Secretaris P.C.Groot, waarnemend, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummer^ -t/m. Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 276