in°r /7/n - verzi v .n di Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen 010is op li g g udvi L/47, 35/''5^» 35/023P/ 43» 34e en 3i?/'21» <iordt beslo ten de aanvragen nos. 1/9^21/9101/371 en l/o3ü in te liilligen; bouw auvragen nos. 1/913 en I/9OC r.orden _e- i;:erd. Jaun O plu percee- hoeve orde ■anslui-l 0int, va van h [OA iet de hier 0. n voordo -iet n :lub chtin l men0; en i .egen strie utrec. hoef t III .7IJL hen1 ange zien blij At, lat adressanten eischen, dat .ïunne er ceel en moeten hunnen .orden -,auto e sloten op de riolee- ing, zal hen «orden medegedeelddat overwogen zou hun- en word ^n toe te staan dat het he me Ivo at ei" en het bad- der in het riool worden afgevoerd. j 1(9 <jó~ .ien en snagewj :elaten. Verzocht z- loozmg van laej- or heb riool aC u ui g g voordon worden ba willen msnene^len zij bere j (ie nood, tsea - zij n i e Irerbe tering _d zijn in oovens n <-Uiden lazelijke verbetering vt n -van den ^e^öeriii niet zal iri iiiede se den toestand viijzen, dat' x jj n j iIg ricon ter 3lan go 0 ui evo< esloten wordt de firma Termorid alhier, overeenkomstig i lr-üA*t t ..uvies van den Technisch Ambtenaar Openbare lenen eergelegd in zijn rapport van 27 April 1934» ao.3438/2!# <r)Wil ;ut wederopzegging toestemming te verleenen tot de ïg van een rdt besloten aan Klaas Schuijt, voornoemd, een verlof Aakn te verleenen vour den verkoop van zwak-alcoholischenj uk in net klein voor de voorlocaliteit en de concerz- al van xiet perco_1pl.....ts»lij— oe-^-nd in deze ge- Lvcni*j van eenestrciat n u g nioo -liter Gen pppervlakte heoben van resg. ^0 en 110 1£2. T/vereenkomstig het verzoek wordt besloten aan het be- >**4* ptuur der R.K.Voetbalvereeniging "3e ^uicn", voornoemd, pen verlof B. te verleenen voor aen verkoop v- .1 alco holvrijen drank voor do ruik ter plv .tse van verkoop v or net clubgebouw oonsumptietent) .-an aen Jul leg Welk clubgebouw een oppervlakte neext v n gn a 2- poor ne iunnina College te verlt-: are ekinri enting en menginrichti 1 or -g oc oio ueii an -vxin 0 ien tot de oprichting van een t ver log en in het perceel, se ponneplian Ho.69, e.en en Isluit hiernevens is bijl graan- ng met gr „anreiniging .an de Yi het be- l/-Cu gele cie e4.00 ander overeenkomsti ebedoeld C b j 111- iST 01 j 3*2? G Go? t G wil s Op G j <j O G jhl gCL Gv 1 ia 1 iG i S i U 1 'TCb, 1 OOcSó'w^ u.-_ j i;-,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 286