/yuiiy ï*«A: <4? T f) 1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen eslote. wordt het advies niet opte sin_ op net reeds ingekomen verzoek Lnriohting af te n ohten. om uitbreid.in der 'f'/i ié OT iia*G Colli 'w is "v ai 2ii0dedcalin. .1 is, ,110 n *,a J-ILfé esloten wordt nu ar a inleidin^ van „iet sciirijven van „n I inister v n Soc^ re 2 leen vooreerst ...t verdere converteerin0 der weldle minden, j.het bel n0 der vol^siuisv ,oin Pesloten wordt Vuor zooveel mogelijk met d< van de verschillende vereeni^ingen van ov~ Lieel rokenint. te houden. nscnen i d s s x* s jruaril n ...et Collega üBvi t -amise. jao-.wn van de rekening van ontvangsten en uitgaven over het tijdvak van 1 Pebruarij Ij 1933/1934 van het H.K.Fanfarekorps "3tJosephH te Soesl y/* terberg en besluit den daad deze rekening aan te bie.t.ei:|>.' Jonform het voorstel van den Voorzitter wordt oeslouen If ie oensioens„rondsla0en van de hiernevens _,enoemde oei-' sonmi vast te stellen op de d aroij ^enoeuae en. il

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 288