Volg num mer Afzender of voorsteller Datum p42 54. 544 545 540 lian. str.5 Sojst. Te chnAmbtenaar Openbare ferken Soest 2,-6) ci.;'Go~ JüCr6o^' ris. xl OU 611 Korte inhoud per JJ.meurs X1A i-ud J.Th.1.v.Toesel UrTh.P.Raedt 1 Th,J.Regter f' 1 L.Berg 1 .v.d.3er0 I' J. J. v.1.Broe 1- v.Puip n 1 Gf.Gerritse !1 1 S.v#3orkum 11 1' J.ii j tenbeek i- e ,1. ia, .e LvKo u i j P.huiper J.v.Tanen J.H.- utthesiue H.v.Ooijen .Ravenhorst"' .Tolboom P.A.Vos HJ.Vos J. .'e sterbeekrt 1 1 1- 1- 1* i- 1- 1 >1-» .-1- 1 1-1' ■1-' -1-' ■l-1 -1- -1-' -I-1 -l-< -1-' -1-' -1-' 34 34 34 34 Op f.3900,' 1100, 39- 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 j4 34 34 230' 2301 1464,-- 14Ó4,-- 1j2j- - 1412- - 100 le 2 a 14oo-- l/'/o,-- 1412,-- 1412,— 1412,— xu23 - - 14*.,-- 1506,-- lp'oó -- io2ö-- I3ÓO,— 1412,-- deelt mede dat het door J.J.van .sa _.Aj-1. 2 ter it. aties eg as ..1 oph Isa van asch en vuilnis v. r den dienst 1934 bedr....a0t f2309-- zoodat n v: n den Ra: moet -«orden uitbet ali 3 v. n 1".23C5,-- ia f.69,15. verzoekt ver ;ijlering van het tuinhuisjl gelegen naast tut perceel van de ed. Strijker -n de Juli-, Ara ,tuangezhl dit is geplaatst binnen de rooilijn en bovendien een ontsiering is voor de oa- geving. Omtrent dit verzoen wordt rappj uitgebracht dooi- den Technisch Ambtenm belast met de leiding van Bouw- en wo ningtoezicht, dd. 2 hei 19/3. 1934, onder Ho. adviseert tot uitbetaling aan het gasbe drijf van de restant aanne. lin^ssom De- treffende den aanle^ van moefdbuizen "het Aart", zijnde f.300,26' vr ,t of -e nieuwe br .ndweerauto en torspuit te0en all risk verzekerd moet worden. Je heer Grootewal deelt hem dar de firma Schlencker te .uusterdaia h reid is ie verzekering op zich te net.-. te_en f.120,-- per jaar .f provisie blijft fICOper jaar. verzoekt de helft van de bedragen vei-l n de aanbesteding ven de oph .ÜnL v£u* asch en vuilnis er miauw aan-eslotera zijn Oestort aan hem uit te keeren. sloten. va - z i ei ..hen vei -fö cU'Gb- -loV no«ï" j 0 4 S "5 J »J el jLd*. C, i."* j <J 11 O L- G b i/« T) - - 1 1 1 A Jj*r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 289