/fa*. ffaAr Jvit, ff. BESLISSING Afdeeling A AanmerKiriqen en No. 3.sloten worut - an -'.ü.van den .aii uit te betalen ee,.- y itanties voor liet oplaaien van - 1 Jó 4 Besloten wordt adressant te bericiiten d, c net College je-m voldoende temen te voldoen. uiwezij uclat on aan zijn verzoe. Tot uitte üo lin^ van de rtst- nt aine.ain-ssoi Isioben. isloten wordt de verzonerin -.au e#n o -•den verkeert war ut beslot-u in dit bijzonnen fetv .1 an het verzoek te voldoen. i juj.*d c De J.LV - PT1 o v* X v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 290