NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Tz/stV'/as AU. VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, UI De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: Aq Afd. Afd. III Afd. IV: OW-'K/D-'-— X*- O.vi>.V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 292