j' I Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud Datum Inspecteur v -n Politie i o jgcgoo. b Bou.j- 3x1 oninö- 'G O ziG.it. TgCIi x:3 .-r Openbare "r erken. Sost. -rc ,u. v n Joorne H. Tiiiy; n .-.1 Ber^ j_»i\.<. van ren Rd^u 1 Uw-iwi mie hun ucz .-..ar go h n. n v. 0en de ..ij ze V--n dekking eter ij r aal jec'siuit vg n li .i'il i9a Vj a-tl. i2l/311 --r .e ui c^j aï ad. x «2. i>20 irens -^osten ven hot -.aiibi-min. ;i4 V-.n va oexerin en ter nataurbna aLclit '«O Lreur Ibericht naar aanleidin^, van net verz |van P.-van hoi'slot. 0 toe spa.- .min- Got jhuur van zijn perceel C.no.1139 *-iö^ jstemming als kampeerterrein. verzoent te lillen "bevorderen dat a ie aoning v .n de bouwvereeni.„"3i;. Joseph"thans bewoond door ITolet, di deze woning 0 at Yorl. ten, ordt ver huurd of naar een zooi. mi ge oning i i/03iGOiiis*b v0jcd*b v~rIxiiui'-.1 br en. t r. inza.ee vervuiling van de schouwsloot zijn woning 3 sloten Ben bevo leniging liet Coll Tiac-it vt nisc-. ■o .1 Bir. s Gr ij— ia Idoelt i;ic-..e dat aan iel .annemer van civa. nheden bedoeld in besten no.1 il.j4, Jac.v.dent Ge ..unersfoortdoie; statenlijn van as :-.aune.ni.ngssom kan Gorden uitbetla deelt namens net door den burgemeester verlenen jaar ^eïnstaleerde fillem de L .ij^er-comité "gs Soest mede d g uit comité een tekort me ft van f.45»-- (- VerZOèke -1 V' tl dit e e a o r ui O n ementeaas z.u.t ter uemnaeiin. een notie- van pr luc.van ne. - Li-3 o K t Goal n. rt vg a sloten g d e mc )or twe« ereu 0 o G - j S11 o ftQ*13 O O c 5 t/wJ x 3 Oxi-ii. G 0xictx j.i. ■- V - li - Ij O J O - i _.X Z'iU 41i£.0 x' 3XI G Cl 3 i 2m J -vüi j.C-LhtOilü Vót.xl wf#3 xt OöIOjl S u ai j B i X* iC l G x cl o 11 X 'G0 C Ja' Hl SlO G wil -T ~r. J - v v. BG oQn3 G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 293