Afdeeling en No, BESLISSING Aanmerkingen o. I ....en tot .ijzi,. J.n0 y, nuu e juaélo0-, ...Ia - .cn, ...t Ie Tén.nuU" ing m.; .en fcerv-.l .et ik ie v n -n j o... j ,ro:. -lij 4... e o si.ucciti out 9 uu>, t 1 herstel van een onderdeel feitelijk 6een sprake is. Ingezien de afschrijvingen van de inrichting op veler- x >unt«u u Lom pk: v-i" g i.tÜi.i3 bi., -jXL gn uO-i v -1 .1 - College „n stic^tin^ ;enwevvlgc ir\ n i'i.,.., 3 ...i' zv. ..r in de enploit ti~ ie hel. st gc.'.-ur .en, zu_ ven 3 cht orden isnog iet r isbo sluit v i.e rereisciitb ei aeurinto to v. rzien. ■moord de meening van den Voorzitter ou. ^csn precedent k scheppen door afwijking van uen regel van een al^e- j pUrterreinen het "coezxciit zeer moeilijk wordt, besluit j n c vOllüüc dp hOu verzon^ v o. n .van lioisloo, on u0e w.iiiiiiiQ 10 g vernuur n z i n perceel, l.no.lih^ no o D- Kieming -Is kampeerterrein, afwijzend te beschikken ten wordt net verzoek v .,n de eu.de it, om oe \j. evorderen uat n naar ocïi .oninb wordt verhuuru inu "Sint Josepa". het College besluit .en R; au voor t. steilen, iet door IrJi.van D ornsu..ene het /ixleu u.e awijger-cou te Be ooastevre., .^ae beur—0 u ls zijnue het 0- kprt v.n dit comité, te verleenen. aio oen ;ordö uen neer in.van den eip te t de motie slechis beii nuelb kan ;oréon, indien or twee leden ven den Ra.u onaerteek-nd is. B i-v ifl die i.—CJ GX vl 1 - J-ïl j -- i.1 xi G C x 0 j. o ex L» O 1 J G 0 X Gx O 0 x\Xli 0iiiX X S d 0 01*011 Y1 iX0 G O 0 k? gIA U.j.' Ca. ^X' 011 XiX^ OVó Y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 294