554 557 55- f Volg- num- Afzender of voorsteller mer '60 eciin..A-jtén ar ü-asbedrijf Openbare ferktn Soest. Ihcnn. ..at ,r C .ri'; TechnAmbt enar Openbi re erken T.3-ce 1 Jrosier Wethouder van 0 - eiiO rs erkcii Datu m Korte Traaft machtigirito tot uitbreiding v t. 1 door belanghe'obende .en risicooost is gestort v: n f.74,--. ;isöl'c onder 0Verleogrng vmi een st. loeten .orden uitbetaald roeide welke na 1 Juli 1533 bij den menst Openb re erken verkzaam zijn geweeo rapporteert dat A* s,.v.'d.2ouwen nog .n zijn verplichtingen at aft vol breit ba sbedri ,t mooi BloI t ft Op e. l>'3 dient declaraties in tot irag van f. 152,47 '-0 .ns gedane uit. meente een totaal bt bij voor schol .ven ten behoeve van de vr agt v-rlof B. voor de cenedenvoorm 1 (êl-/ na ■verzoekt vergunning tot de opricht in,, van et-n bakkerij .iet h^cte lucht oven ;ele. in het perceel, sectie I CA- 1; u 1 in s or G Blijkens medeat. eli g v n den ne.r .'T.o inspecteur van de arbeidsinspectie t Utrecht, ~d. h. 1/34 hu.3/47/101 hoeft h..t hem tc -:0 ..zonden OFfTAHP de: te ver 1...enen voorwaardelijke vergunnc. JEE1T v.'ijziging om- ^e n leving van de eischen, steld kr chtens de Veilig heidswet BIET onmogelijk te menen. deelt de vergaderin_ ;e dat de Goj missie voor Openbare .erken na onder zoek en na overleg met de H.V.Bitumen-l neg he-wf t eadviseerd het rest .nt der I vordering van genoemde r.V. ten bedr I van f.473,54 negens _eleverde teersl I ren voor de vegen op 't Bart uit te t l t; len, aangezien de aanvankelijk be ste..nde bezvaren zijn 'weerlegd. De 1 houder stelt voor overeenkomstig he l, advies der Commissie tot betaling ove.v «6 g... un 3- .-et..-. 1 zij o xrg - r,:i tot:. ne uit k t uitz ,n alee foruo op lia ltsei .a 1 oiote l a-erij n ..ld er 3 sloten Ig Jroot Ut 7 j.ied e als vr ca Gö. - -. J- ij C uö OOt» S ia C xü C w 0 0 1 i i jA. JuU. Cil Is c j-i D113T iv va.' o /O u?"b 11X* 0 0 inhou 21

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 295