NOTULEN k BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 Januari 193 4 Tegenwoordig de Heeren Lr. G. Deketh, Burgemeester H. van Klooster en K, Lodeesen, /ethouders. Secretaris J. G. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 12 Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. lilAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 2