NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders De Secretarie, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. 1 Afd. Afd. IV: Afd. II DER GEMEENTE SOEST VAN VAN DE VERGADERING VAN 193

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 300