Volg- num- i Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud mer T e c htt .Arno t enaar Sou..- oU ?onin&- G tr. 1 verifioa- tiebureau eed es trat 3 Centraal veririoa- ti e'bureau. Jentr .1 verific- Par .Onbevl.Ontv. H.. aaDd aria te - X* 0 en ....cl UI L, .1-1,11 e 0 noo&ige teékénin^en en adviezen. Ver >.0UmVer gunning ver_ezuivan zenat rapport v n Uc .:.30pnïï...inu en trole der administratie v n de ,*,0. trale SI ahtpl ats voor de ^emeente 3 over lot le k%far u al l^g4. verzoent verdunning tot uitbreiding zijn bestaande inrichting voor het m. ken van bouillonproducten, eieren aa: de Van uxdestr at, door het bijpliat, v n een n itte luchtpomp, gedreven doe. een electro ïotor van 2 P.H. 1 pers, dreven door handkracht en 1 ketel v aromaoeréidingin het dij de bost inrichting behoorends afzonderlijk p.i gebouvitje aan de "orte elmueg, i tie H.4052.ae technisch ambtenaar, bc 1. s 1 ...ct liii te de leiding van bou en •dviseer t d-x gevr•..a^do v .ui oren^t ri pport uit over de de a ..mini e tra tie van openbare ovor het 4e kv. .rt 1 1933* bren_ ne t 0 1933 - IC t r pport 3 0 edr ijl ori uit over over het 1 1934. dx controle "V tijdvak 12 Ocl deelt med 1 sna ar z et .iet Col-u. e tnouu e r s e -mi herdenkin riaschool Ou 15 - bos man hsron^uu 0e van iuig. cii i/iio ocL *L vc ter en r cL e ij 0 x x 0 raai e Sle.c rt iri ae Gut Hui do ns 't 0 e tr alp' 3ontrol tiet vi P e s 10 l» - ten 2 mjn ra or iie ,cbre.. iontrol Deslot- r«: öriing e staar. tOóZl Cllt O ..0 1 Üx'USt ij. X e U. r 0 i XI -J w O w -t. X 11. DX60 t Xi.0ii Qiii U O 4j X 0x1 t X •- 'Ti) X UU-ll ia "i ax»/3 i. li. /f( u x. -J C/ m- 0j xin^ L i'ig 13V< 0 0 Hi eriCCx^ /J) J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 301