■V /H+itf BESLISSING Afdeeling en No. -y) 31?/i?4» 3p/49 3V33 3i?/P<ïbp/39 en j3/o.j I'rdt "besloten de ~anvr 0en noe. 1/909» 1/ /Ad» 1/9C4, 1 -g j 1/>0o 1/ nyo ~n 1,. iet op het advis# van Bouw- en foningtoe: ar Aanmerkingen in i li =n Ir aal verificatiebureau gezonden rapport van de kasop- i ling en controle der 17. V. Centra -/fit-. %3q Slachtplaats voor de gemeente Soest over net eerst-e. artaal 193A. Gor het College wordt in principe besloten tot weige- j ajj ^ing der verdunning tot uitbreiding van zijnbestaande v. .nrichting voor het ais hen van bpuillon-producten aan J.IIoltrustVan ïeedestr at 3 Soest op _rond van hin-i ir door stankverspreiding. Het ontflerp-b~sluit hier nevens als bij 1 0 e deVOStjUj flordt n dc arbeidsinspec .e toegezonden. o ooiii0. „c wi 'c icen.ils gêuo.ien v n j.et a r t Oen— tr al verificatiebureau uitgebrachte rapport over ae aic V- n c i..i«v ei- v ..n i_o vi era e hvn - slo"een 'flora onal 19i_ den technisch noten: 0 ii cl 0 o 021 Zt i n wii jij Cp „no. re i gil 'oe te re z o e. 1 s d ur .n t -> v-xiiict c i o aur u in ne u van r. ...jort van - -1- or he.t Colle^w xs ..e.. con orole v n .iet üxSDt.ri^.i over ne o xxjd~v-ah iü Cct. /fal'Cïks - ie .x r. 193 A -Slo oen flora 0 an nea Bestuur aer nariaschool 'oe Ox- c. oen a t het College j,n xe ui Gnoodigiu,_. tot oij 0 .lag v.ai de officieels heiacnking v. n net lg,x-jari4 fb-soo.an dezer scho 1 ov 1 zal jeven. P 4J' I X G ilOS. /üft -> e i c Ah 1 X -0 x 1 G !J-vJ X X y J J XI g-c-l»iiO0 ><r*OX w 11 i V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 302