57- Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte i n n o u '3 ou - sche het van 3 cue hef f oij de str - a t dj Oxit.i...ffin0 oehoeft v:.. i bepaalde in urbihel 14 sub h d<_r verordening, t.n benoeve v.n ^e.. v. n -cii schuurtje oo en st-u; a,pO uit de rechter zij erfaf- iuin0 en .dvis^-.-rt de noocii0e ono in, verl.e.xoii, op ,rond van a-.wld xrtixvel onder sub XII b. YxizocxxG uen x' Ho u betredxcin^, z zijn functie van ontvanger ..ez-r 0_ te, art.90, le l„d v.n .iet ambcenare. i-Ie e t overeenkuj-xsti^ -iet lid de.t artikel buiten toe jssina te 1. t. tot hij zijn zeven oic.st: ueeft volbr- cht. levensj uar verzoekt Gei. ix 0 X .oruun is V- esloten iet - cn overeenxcojiisc (xi oninklijke !d groep zji.x t zij uitsluitend u-re Ui. zine ie.- n leverenen dat nare aanbie ding xd. 13 fa ,rt j.1. van kr cht b_ Tot heden xuocht zij hierop no_' en ij 4. let kan v; orden op uen n ast zijn. ninp .j.h.jen prond en onint- te oou ..cxi^wzien .reu bij b-sluit v. n 3ur0-_. ter n cthouaers du. p art 19<S, e. hef f inw is verleend v. n het bepaalde art. 14 der toen gel., -nu e oounveror :un,e. 13enniscn xUxxe e xar bij ou iii 'onin^toezient is blijkens zijn r or 0 uj e x 1 '00 py 1 v n oor** ueei, t ie veri.ende outhefiin^. in sbrijd is c w e e s t ..eo de cou i ver orde - ninen -x. 0 r opx.os3111^ ..er .c.s tv;e mensbeelden weert uie aan adres* e :it zoude.1 .cuxUeri .»e*rden aanbevolen X vj J ri - 'j jS 3j X Cxi O Öy V 'u O il o V 1 6 X* -J 0 - 3 'C "•'^P o DÖ c 3 v - -v- - j i.i.0o 11nXk. oü 3 3 Uüel üOUVi OUV? 0 lilC uti j l'J. O *j KJ i e. x. i iJÜC w GxT X OCu-. X C 0 r rk.v il - G G a_ O ..1G cX t iG Ltcl G i O OP(i Oii 0 "VG i i GXl v w S 01 q v kd X? 0.15 2L .-.li-- 0i Op f baa».\f IxGa-J. /i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 303