Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud e J Su- Staten. Du Voorz'itter Ge 7©orzi tter Oj.1 ;.b's ói cnc in. «Ons 3e Ia.. deêlen mede ..at h.rnieu ;do 0ver\;egii te vujonnet des er gemeente hun tot slotsom htoft geleid, dat hetonraad- aa.au is oia ka?itualsuitg-wen van dezt aard door leeningen op 'lengen termijn dukken en r-.den eaarom aan ernstig te "bevorderen, h t v orta&.a de leeningsi. voor toekomstige aanleg- of verbet er inj kosten van .tegen aanzienlijk korter wordt gesteld, d n tor nu to- ..'as n v< jr .vt ;:o 'vc a „en K^urin^s- dienst te rappelleren over ês toezuöwi tot inaendin^ van een voorst-1 tot wij zi0i..0 der reuringsverordening meer i het bijzonder .et betr«kk..nt< tot du voering van rr_n0cn binnen .telke op 1. j&aldt, uo *.;vUriV'Jjïi xiuxsslacx.- tingen zullen g_schie:lend s telt -voor .1 e ooneroie op ac verz gin- van her technische godeulrö van inriohting Soes ter hatuurbaa op te gun aan ieii tijdelijkui opaichrer bi, Openbare Terken den hoer Ziunerm n. zendt bal ns, verlies- en instreken!.^ over 1933- H - t J J 1 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 305