NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A. .57 '4 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ló Januari 193 4. Tegenwoordig de Heeren -rGeketh Burgemeester H. ran Klooster en A. Lodeesen eti:ouders Secretaris J. G. A. Batenbur. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .4.5 t/m Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 30