Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 5-9 :$io 591 >92 593 Minister van Soci- ale Zaken. .inisoor van doei ale Z Kén» evr. iuo-j nonJ.. ur jrrotü- str j dd' t - n jgeeft -m-chtiging oot voortzetting der I rkversoh. ffing -rijkssubsidie t jen met 23 Juli 1934 voor: ja. verbwterin0 best unde landwegen, men en afwateringen; Jd. omleggen, van een zandweg 1 .n^s de de Utrechtsohe Waterleiding verkoc..; terreinen 0. ontginning va u Wo3 gronden vo. r do se i' anleg duitbreiding ;orkz mii-aan bedoeld i.. hwt boschplan. 0mït goe-neurin0 ov^r stopzetting v de -7-rkversch ifin.- uil ie Steunrogeli vrac toesö=.u-j.nL m de ambtswoning a^n »i-ii '1 -1.00110 1 _g 1 *uimi.. merV1- cn 0 i e e -.n hurmi. mi te mor m •a r liet recl bord ontsierend z. 1 zi. voor ie 0-»i evin doei-n mede goedkeuring te hebben .echt aan de gemeente- en bmir-i j - c grjotin.'-i'i 1934- ~n enk--.lt ..ndere sluit -li verzoeken b verir. oht van -ii j o -*0t .oou oerrein d-3u-.11 e r 0 n den v 11 h-t Orondbe rijf naar ...en verzoeken iiiDtVjl-. -.r.set g i j z 1 a o ins u_uc bi.s n 0tcnden .en c iit c iflt silt ór „n b JCU Qjy' O. I O c 0 J J April l/j' C00 x sjSiii^, f -n re oiom bord voor bo ven0 e..o t-.m. per- c-.l vol.. ons bijg. rnd.e sc-ets. De T. Oiinisc 'mot.amr v .n Sou;- en nin0toezicht en ue Inspecteur v n Poli- jL d- 3.Ci Vi. S C 6a* 'wil X J Li O lid <j D - lid Cll 1 i-£ x_ - - jilöXX <- i nj j -v 19 d Cl *jc. \j ui -Gil 0 VOO.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 313