Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 594 Vet. -u..er van P /v v-n C^x.iiüsie C: j „ijarc er^3A, den R -xl v'w ,j r 1 11 t/ w üc 8lu.x 0n I® jij liiiuelijke scniiCiXin^ uan vfjon jnde te So^st Paannemer -er we, anl^0 op xic i Har e - mits' onder s ó.'iiv z xj nex*z ij d s e~.n aXI0 0..1 b g -1 zane tojenover xe ^eite en-te t eko. rechten en vorderingen - te v do en e n su... inn3 van x .24-GOj ,;ijnde cüii xxe...lie v.n zijn r.s - vorderint ïejens &nneminj3Som vo dien wejenaanlej. [I. uij ij ze V£ 1 onderin ndsche ,an.e dinj o.) te dra jen het afwerken v de onvoltooide n op het lart die; 6^ g ;1 j lil dS <*.x.cv. q -Sj. - x orih - 13 n itwX'dax.i voor a3 so. i x -jÓvjo zal. 13 vol^jas iiibi^ai. voii v ii ^7 ipril 1 4 en vi d. eii t00r wS iiic v in 0x1 oük.-xixx,-n ae xx dwsoïirij vinj. 'erJon adviseert toe liandli vin^ v 11 voorst. 1 v; n Burje...eer en t nou- 23 Arril j 1 -e x xi02202 i :e orediue- uivr ^e voor verboterin,. v.-.n deji -hostverio-roir;ou en Jelvedur^ en voor den c ml^j v..n een 1 n^s h. .e_r i_el gSj ezie.i ile .X' 1 jmïinj =en oenoor li jk.. veru.rdinj /orden u jrac.it, en zulks niet be reikt zou woru~a .jor een versoerin dooi' .i^dh t .1 ico1 scn, puin, jriu. e.i 1 o. - arv ,e ..os .-n nomen b ti o o. op X«^j2» Zéilat 40 3 x-;Waro 1 .1XX i - u é,r -1 g ij n .er se..rijven xiing o. .txn :x 4 vern .xj ea.x.erv w 2e rix. j«lf .10.043 v n ni Jeohniscn Ariotena .r n je.i situ tiet-oke.iinj wezonden, r is .anj- na hot tracé, v .net tc kt L» ör 011 d 6C '3 Je Goix-dasie Ope...t .rc- orken tn zie.. o v. idiiu ji1 ..iÜÜS L» cl* *1 o - •- - ix z tl 0 i'w d Z 6 V O I OX J C i 1 'vj li d. -1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 315