NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS J: VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren xl QQ S.tiLm§ïC.S.?. Secretaris Afwezig j 2S u*- 7 -xXi.ull 9ill- gy--X. j. fci.X.' De Burgemeester, De Secretaris, t/m ..O.X*.: Afd. lil Afd. IV Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 16\n Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 320