Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud o dg 60o 604 ö0! 0 607 6 Co financiën T-c. .o'oen..u.r ïïtrcftscne rClec- triciteits-Ij xP x' oviiic icile cr - ont serie xl^C"1 tricito its-:j Hornsveld Soest f e i .i. ja 3 ^ad* houders! -ah- 4o S o s j biedt an ee.. ontwerp-'oe sluit tot toe kenning van e»:i v..0Gv4 ig „root f.c,- ...an T. J.Xempernan,' e0ers bijdri „e i. de reiskosten van zijn leerplichtigen zoon over het jfcij-dv* k 1 Ja.nr. ri t/m 6 ril I733. ivr r.,t c.iti.,in; ci.i ie pl;atsing der Oev:one neters kosteloos te doen geschie ren, doch voor de nerpl. tsing v. n -c.. gasmeter voor de.n2elfd.eja be :oner en in hetzelfde are .1 oen bedr te noen .:e talen gelijksta nde nek .at tsir v 6 m-- and en ketërhüür Verzoekt v n ae lijsten v r ..et opr. jv; n sela en vuilnis over ijf'. ei' to jr-on en 67-t 1 personen, bij aelke he {vuil' sinds 1 Januari Iffi wagens vei I is op.eia-.ald do.lt i... .e ..at voor ..o g-...cente Soest het nleinkr-.cntt-rioi ordt verl gd 1 cent per ing- -t uen d v .n netercnn-nin0 n-.ei deelt mede dat op 1 n t-.-.rief sverl gin fuli S z; 1 voor .e str c in lichvin0f en "'ethoux kunnen ven en vertrouwt a t Burgera.eestar ars zien. cen4 en. d ar; .ede ael zuil verz ent opn .e v- n i: ar het i_ o sticht 7elu.«i ja te keninu der 0emeönte. dochtertje Srnelo voor kont tcru0 op zijn schrijven van 9 -^P: 1334, over uitkeerihó v- a 'loon bij - erkvex se.'j -Hing<-o„ous erzui... v. n werk om da t x.ij net o na -ind de Poli...li" niek te -U ~crcc.at uezoc.- a. vi agt toe ster .aihig om ten Raadhui ze t: mogen inzien de afchival- bescu.ei-.n. brjnde -de ...ester jusc..e Gast-iuiz. - ■u s x o 0. X 1JX ure. xC.»'Gc -OiXtV noci JO c St. c G V Ci 1*O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 321