Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer iestur v 3 s- verzoekt z o snee li -O -lij- over baan tot anx.ken v n ten Terl.jn Drie de pachter van liet parkeerterrein de B--tanbur^l^an t.v.Driest te Utree:, vr ,a0t toesteia.iint> de pac.it te mopei. overdoen aan de C-ebrs. en d.G. 77. -.uilen. Deze 1 -atsten verzoeken .e onuer uezeli'de v orviaarden te .zu^n overnemen. Do. - _n "7oninp- j o c z i c.i u biedt ter belu nielinL, an cmi^w ver* ken oixi bounverpunnina vergezeld van nooaigo te «icenin0en en anviezen s -i O la 'u - al. x 08ö .'oo t oOxS GcTC OL V-. i u j. Giax. Gwiiv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 323