BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Uticvc. ;e xxio0 -X V t I -en de i en .j /ere-ni. xxx. ïing re^wienae —e neixin. non niet d r de rooii is bed :eurd. Zowl de V "bi/- oedn'eurin^ mee xs verbreden aal .at ,;ep ni-t mnnen onciernonie.xi orden. ci.ii Xi va xi .3 r i X s g "ce XJ c x c c n b ooestsn-iain^ te ve r 1 e-* en a e _jp cht x n n e x - en 1 c c ut bis en - Gr o s** xuilen te 3oc at ovtr te ir «n _cr .ent-ns ie voorv;aarden va» openbare verpachtin0 v i x xx S-» j c -1.10X u e r x c x xi - i d e - o. c c 11 oixx 1 xi c*. e beors» xx# en u-#VosxCuilexi xt Joest ten^evol^e van x oVuPa; j.xe a ex* pa c n v - n Yc. dJri-au uw er x- c mxSix als pachters van c.-cii xarxceerxei'rein» te oep 1n c. t xxx j ^xlx jL i x__ cQxcie een utixa \i - op ter zeic--rLcid v de ric-.pi^i-vin e ~r c t- voor rden in de ^exix-.c... te-- s va xax* oorpso.-i Orout i.ltxOj*"- zal jijn u-SG'-a' Van -xet bedrtuei' aroor jsorx p p rente s j e.- .o te x er o e 1 en I ld van en elet op het advies v n Bou. - en oninèitoezicj n nox jlm'j ex. a/ÜUj m te ..liiX0fc-l. I? Jf n - - - -J w 1 r\4* rtvt t rr» c a. -i n> o Q n 1 i j O -! -wil V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 324