Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 613 6lp - 619 13ou" - Toni- "to vZio.i»-» «p -• - v.Serieel 3 .nstru sc iappi j srdan. et- 7e 11c-.." li Mi lr tidien 1 -,ncha_ .lijs. Mul )fc to Soest. jiedt iiianueiinj. ie le a kéhin sn- en --n vieze. an een T-rz( sselo. van uv- zendt de ban ns per 31 Mtc. -93_ en v-rli-s- -ii iiis or - .-nin^ o"v r l93s de door naar; geüxpil»iteerde lonin^en, coaolea-.i 1 en "3 'verzos.it"in principe ver^u: - in0 tos 1 •c -.i elc uto t perceel .Medestr b 9b, -.1 1 nor J.-'d-ut--, s e J - chm s c Luis v-r - x~. s - - 1 w ,in0 - n -i onin^ ooezichG 0j6ii osz ar-.n se Jüü.n - x si .1 ---- is - -lij ns Aten - j vsrzoelct .1 1 tr mi j nei ned tou n -n "blok v n 4 ;i../.i-lhuizen .n - 7a .1 -udesGi' g, arvoor ver- ,_,unnin0 is verl e iq. b-.j oesluiiG v n "si 1933 -10st zijn Utsovanjiente lenden net 1 'Jcar.4 Mstrent ^it v-rz si .tor .it udvi-s uit ur; Ci.t - ;ur - -n d-cMniscd iiotsii r I toeziciit. verzo-.-b tcsst-11 .in0 voor et ts. v .n een bord .iet opscl-rif b in de nt bij uieid van h. r t< onin0Mi ld ebrand la -.n - xioen Bartolc Gtil--nten beiioeve van haar pension. Cutrent dit verzoe- yjordt rapport uit bracht door den technisch ambtenaar,be last met de Üldïh0 v-,n bom"- en woni 1 toezicht en den inspecteur van politi- z-. t se re .-..x ï--a 1.1 —o-n v-ii o'. -X net .i-nsGji ..r x^p_j. I J. *-r JlO -L Vw- Cil/l o «T^i.1 -J ViOil 3? -- ...ivi.j. Li_.i O O w S J J V i- o 0 - _i x1gLc..l >Lö221j >-• ij U 2. .vel» s/ id 0 o p. P - - «J O" O U -J ij 0 -L S O -l!j O 0 O 0SC» u. s s i. x - **b i vj. vü.a.v.'1 "v«xx j n (j e%d*xa - - '-vU v*.ei»01 terzijde v. n pand. -n —et ui te ■d-ii ii 0cix 0 j.enter cLsjzjc oij jUm '\jl vcG 'X1 j V6X2 0 6ii 0X -"t Ci '/Xf 3 Ui 0 Cii u va .-a. jxi cecximscia iüu 0611- 0x1 l -St 1--- U - - O -ic i. - -- - <0111 .•O wZic31 o VX j wTul-A-uXl u _'c- s» v 11 S s C Ci 011 lï i e u - :i .0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 327