NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 29 kei 193 4 Tegenwoordig de Heeren fi. van Klooster en K. Lodeesen, «Vet houders. Secretaris J.G.A.Batenburg- Afwezig MrG.DeAeth, Burgemeester De^Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 625 t/m 645* Uitgevoerd Afd. I: Afd. IIv Afd. IIISK/ Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 332