BESLISSING Ardeeiing en No. Aanmerkingen i veraoe van de ïulaire jche 23 ide de •soneel ïouders liding risre^e' >rdt tei irde sta ld kan t voor ba 3er a.s teeke linde oj Lciteitsl te kun ide zou lalgues dag kuil sr af- - en V7o i op dit oor som-I uit an-[ n de waar voor iioo s ver- ra. f een st bij van Ar-| rzoek Juni le zake' praak ot ektepra' en zien Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, nos. V- 35/77» 35/57» 35/79 en 35/8°wordt besloten de aanvra gen nos. 1/928, 2/288 en 2/289 in te willigen. Bouwaan- vrage n0.2/206 wordt geweigerd. Besloten wordt Gedeputeerde Staten mede te deelen, dat een salarisherziening in overweging zal worden genomen en er op gerekend kan worden dat deze zoo tijdig zal h worden voorbereid, da. zij uiterlijk 1 Seot. a.s. in werking kan treden. Besloten wordt de calques niet ter beschikking te stel- 1^ len, doch de P.U.E.M. in overweging te geven gebruik ,v- te xuaken van de ten vorigen jare gedane aanbieding be treffende de levering van een stel afdrukken. Jesloten wordt het schrijven in afschrift te zenden aarij' Iden Inspecteur der Volksgezondheid Douma met beleefd verzoek het College van voorlichting te willen dienen Op grond dat de minister reeds ontheffing heeft verleend [hij schrijven van 13 Februari 1934, wordt besloten vóór December a.s. te overwegen wat in deze is te doen. //ttf. 3/Vtf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 334