Afdeeling Aanmerkingen plaat- t "ijs" gaanwij perceei .et de icht en eer en a! ikken, nheid clame- aanbr jn per- et de icht en eeren di nen. endriks van dis. geplast; emrnerd. ui tge- naar en wo- Besloten wordt afwijzend te beschikken op het verzoek van J.Mouwenhoven, conform de adviezen van den Tech nisch Ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht en den In- soecteur van Politie resp. van 12 Mei 1934» no.3407/2 en 28 Mei 1934, no.3487/3. Besloten wordt op het verzoek van F.L.Dankmei j er goed gunstig te beschikken, daar blijkens de rapporten van den Technisch Ambtenaar bij Bouw- en Voningtoezicnt en den Inspecteur van Politie resp. dd. 16 Mei 1934, no. 3493/2 en 26 kei 1934, no.3493/3 geen bezwaren worden ingebracht. dordt besloten niet op het schrijven in te gaan en te deponeeren. jsui- 1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 340