NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 1 Juni 193 4 VAN Tegenwoordig de Heeren H.van Klooster en K.LocLeesen, Wethouders. Secretaris J.G.A. Batenburg Afwezig Mr .G.Deketh, Burgemeester. De Burgemeester, Accoord De Wethouders A. *£-. De Secretaris, t/m tóG 646 Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 342