BESLISSING Afdeeling en No. etrekkijj Joor Burgemeester en .Vetnouders kennis genomen van aeze v* geldig it van mededeelingen. Voorts wordt van rekening te houden. Het chnisch ezicht n de dooi ndheid ij 1934, 0, an, zoo- erzoek sdager> besloten met aen inhoud er- gevraagde verlof wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. -v 3 s*3. IA Jj. ,-V' 14 \LI Besloten wordt deze arbeiders een halve dag te schorsen en Maatschappelijk Hulpbetoon te verzoeken met deze be slissing rekening te houden bij uitbetaling ondersteu ning. 3 Vf<*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 348