NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Juni 193 4. Tegenwoordig de Heeren H. van Klooster en K. Lodeesen, Jetiaoud.ers, Secretaris J »ü.A .Batenburg,. Afwezig MrDeketh, Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Ö92 Uitgevoerd Afd. 1:4^ Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 356