NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19 Januari 193 4... Tegenwoordig de Heeren - r'* G> Jeketh. Burgemeester, H. van Klooster en 4. Lodeesen/ethoders Secretaris J. A.. Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, A.J2- De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I^7 Afd. II t/m 7 7 i. Afd. IIIyY Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 36