BESLISSING Afdeeling I A Aanmerkingen en No. anKevo-| iesloten wordt den raad voor te stellen tengevolge van Al- ~Funke~" <*e ontslagname door Mej .H.Eunke als lid van den Raad, iaad v is" Lieer A.Mulder tot lid der Commissie 'Werkverschaffing catures01 !en Belas'binêzaken te benoemen, zaken en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 366