42 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12 Juni 193 4. Tegenwoordig de Heeren lirCr. Delceth., Burgemeester H. van klooster en 4. Lodeesen, v/etixouders. Secretaris J.Cr.A.Batetiburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, f De Secretaris, Bevat volgnummers v93 t/m Uitgevoerd Afd. ïrd 4; Afd. II: Afd. III'//j Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 368