NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 OTI 1934 Tegenwoordig de Heeren -tr G Beketh Burgemeester,. H. van Klooster en K. LoaeesenWethouders. Secretaris J«GA .Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 70.8 t/m 726 Uitgevoerd Afd. IA Afd. II Afd. III A) Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 374