r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen >n zoo ja,, •e staan ng der .iek van zooals iven van >esterberj ipport uil 3esloten wordt de P.T.T. te adviseeren de openstellings- J)j. aren voor het publiek als volgt te wijzigen en vast te stellen 9 - 11 uur, 13 - 14 uur en van 17 - 19 uur. 1 de vast] 1931, vel sgeli jkerj in een eng en en-, icht van - toe te erberg 5, ontsta iebrand 3 de proe: tarieven in dien rieven elling uit tot ng voor ter inlic an onds in leuter- Aan den raad aanbieaen en aan de opmerkingen van G-ed. jStaten zoo spoedig mogelijk gevolg geven door het tref- [fen van de noodige voorzieningen. 3esloten wordt het gevraagde bedrag toe te staan. Jj- k 3 H 1 Het eindigen der proefneming wordt per 1 Juli a.s. goed- gevonden en mededeeling doen aan de Arnhemsche Haterlei-v. ding-Maatschappij en den gemeenteraad. Conform het voorstel wordt besloten [Besloten wordt adressant in overweging te geven een of ficieel verzoek in te dienen zoodra de verordening tot heffing van een z»g. baatbelasting door de iüroon zal zijn goedgekeurd. st in de schot hun g van be chtigxng ek een eeren vofi .Het voorstel kan verleend worden, terug te betalen in J y gedeelten af te houden van het loon dat aan de gezinnen /*- zal worden uitbetaald. Be verder gevraagde machtiging wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 378