NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19 Juni 193 4. Tegenwoordig de Heeren G. Deketh, Burgemeester ii. van klooster en A.Lo&eesen..etiiouaers. Secretaris J.B A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m746 Uitgevoerd Afd. I: Afd. IIV Afd III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 382