■9 Afdeeling Aanmerkingen 3ESLISSING jen op Door het College is van dit schrijven kennis genomen. 1oJi\ iring ge- V' yi£i desbe- Besloten wordt Gedeputeerde Staten te adviseeren, over- ïrift bij I eenkomstig het ingewonnen advies van den rechtskundig effende I raadsman van de gemeente in deze zaak, ür.G.H.P.Hosenoobm oouillon- 1 neergelegd in diens concept-antwoord aan Gedeputeerde an het Staten bedoeld bij zijn schrijven dd. lp Juni 1934 aouders.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 390