^Jouders' NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 22 Juni 193 Tegenwoordig de Heeren G.Beketh.Burgemeester H.Tan ivlooster en ...^odeesenetn.ouu.ers Secretaris J.G-.Batenburg... Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 747 t/m />J' A<f 4 1 Uitgevoerd Afd. 1: 4? Afd. II: V Afd. III: Afd. IV: S 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 392