cy&. WaJr'. Vaf}. /yUisi-i. /ht Itclfi L voor lleenin. 2 ring 2Q0.G0C t van Amster- 5.000,-. evens- Leeu- 3.00ü,~ pen- 5.862,1; meen s-Gra- oor- 9- elden kome li et de e raads- te gaal Haag jaars d van g, ad nds in ,ten van ipenlaan s bere- 2020 ill iaat is it de ;ht ingeleuel m poli- beta- Juni perso- i dien- jark in }4 uit BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen jonform het voorstel van den voorzitter wordt besloten. onform het voorstel wordt besloten. esloten wordt het bedrag der storting vastgesteld bij l? aJi' esluit van 6 Pebr. 1934 ad f.282,80 nader vast te stel- J en op f.252, 'IJ esloten wordt conform het verzoek van den Inspecteur 'an Politie te beschikken en hiervoor alsnog crediet te ragen aan den naad. //Ia 'bótfj esloten wordt conform het verzoek van den Inspecteur an Politie de vergoedingen uit te betalen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 394