NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 26 Juni 193 4 VAN Tegenwoordig de Heeren Br .G-.-Delceth., Burgemeester H.van Klooster en Iv.Lodeesen, etiiouders. Secretaris J GrA.Batendurg Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders De Secretaris, 702. 759 t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: 4 Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 398