/yd» -4 Atdeeling BESLISSING Aanmerkingen Gehoord het advies der Haadscommissie en gelet op de be langen van den hienst van Openbare Vlerken, wordt beslo- ten het toezicht op de door Maatschappelijk Hulpbetoon tewerkgestelde arbeiders op te dragen aan de z.g. losse 'rbeiders daarvoor door Openbare Verken aangewezen en niet zooals door eenige raadsleden werd gewenscht door intellectueelen uit de ondersteunden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 406