y NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .2.9... Juni 193 4- Tegenwoordig de Heeren -^rG.Deketh» Burgemeester H.van Klooster en xl.Lodeesen, Wethouders. Secretaris J .G.A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, A ^ZL De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IAfd. II 783 t/m Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 408