BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen iBesloten wordt het Maatschappelijk Hulpbetoon de stukken in handen te stellen met advies het Burgerlijk Armbe- stuur te .mersfoort te berichten, dat de kosten van verJ pleging van den patiënt niet voor haar rekening wordt genomen. Voorloopig aan Burgerlijk Armbestuur te Amersfoort te berichten, dat de zaak in handen is gegeven van Maat schappelijk Hulpbetoon ter afdoening naar eigen inzichtj Besloten wordt den bouwer aan te schrijven hetgeen is daargesteld in strijd met wet en verordening binnen 14 dagen na de uitreiking der aanschrijving te sloopen. belet op het schrijven van bedeputeerde Staten dd. 26 Juni 1934, 2e afd. nos. 2137/1243, 2138/1245 en 2190/1289; waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, mede gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. 35/98 en 35/91» wordt besloten de aanvragen nos. 1/9301/920 en 1/934 in te willigen; de aanvragen nos. 1/943 en I/938 worden aangehouden. OUlb O W JJ XX W KJ kj \-f iil V Uil U v3. W Wil r as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 414