NOTULEN (A BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3 Juli 193 4 Tegenwoordig de Heeren «Beketh, Burgemeester, H.van Blooster en m.tuodeesen.ethouders. Secretaris J.ü. .Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers S.GG. t/m 81.7.. Uitgevoerd Afd. Ir Afd. II: Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 416