.ncard te ran een i - ^350. 1 de be- >ch op licht en \n met te- .n genoert- man- ■•733,20. ■ein van aan iet de licht bij 22 -besloten wordt het Hationaal verbond van gemeente-amb tenaren te berichten, conform het schrijven dd. 23 Juni 1934, no.3052/16 aan den heer Haven. SoSZj i Tot betaling van bovenvermelde vordering wordt besloten. fa besloten wordt den heer Veen mede te deelen conform den [P J!(- inhoud van het rapport van den Technisch ambtenaar bij l bouw- en oningtoezicht dd. 26 Juni 1934-, no3557/2» ^$SJ. .w eener C.1838, tot op rceel "an tot li t deze s uitge- naarte* n woninp eer- en Lennep- rceel rvan id u i tg e- naarbe- n won kV ane klei gemeente i 1934, De gevraagde vergunning wordt toegestaan conform het [P rapport hierover uitgebracht door den rechnisch Ambte- naar bij Bouw- en oningtoezicht, dd. 25 Juni 1934-, no.'*' 1/911. f- jll. besloten wordt Mevrouw de ;ed. II.v.d.Berg-hlfferich aan te schrijven, overeenkomstig het rapport van den Technisch Ambtenaar bij bouw- en oningtoezicht dd. 26 Juni 1934, no.3546/2. be declaraties worden goedgekeurd, 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 420