NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Tegenwoordig de Heeren MrG.Jeketh., Burgemeester .1. van ..looster en r...JLod.ee s en, ethouders Secretaris J G. A.Batenbur, Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretap 1 818 8.49. Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 424